przedporodem.pl

przedporodem.pl – ciąża, parenting, dziecko

Rodzice

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły?

Powrót dzieci do szkoły to z jednej strony wielka radość, z drugiej zaś wyzwanie logistyczne dla rodziców. Wielu z nich zastanawia się, czy ich dziecko jest gotowe na samodzielny powrót ze szkoły, czy istnieje jasno określony paragraf, mówiący o tym, od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły i czym kierować się podczas podejmowania takiej decyzji.

Czy prawo określa, od kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły?

W polskim prawie nie ma żadnego paragrafu mówiącego o tym, kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły. Istnieją wprawdzie pewne zapisy prawa, które informują o tym, że pozostawienie dziecka do lat 7 bez opieki dorosłego w sytuacji, która zagraża jego zdrowiu, skutkuje nałożeniem na opiekuna kary grzywny bądź kary nagany. Można się zatem sugerować powyższym paragrafem, niemniej jednak nie wyszczególnia on konkretnego wieku, od którego dziecko może samodzielnie wracać ze szkoły. Inny artykuł mówi o tym, że dzieci poniżej 7 roku życia nie mogą poruszać się po drodze bez opieki osoby, która ukończyła nie ukończyła 10 roku życia. Zapis ten nie obowiązuje jednak na terenie strefy zamieszkania. Jeśli chodzi o poruszanie się autobusami, prawo wyraźnie mówi, że dziecko, które nie ukończyło 10 lat, nie może z nich samodzielnie korzystać.

Czy moje dziecko może samo wracać ze szkoły?

Mimo że nie ma jednoznacznego zapisu o tym, kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły, należy przyjąć, że 7 lat to wiek, do którego każde dziecko w drodze powrotnej ze szkoły powinno znajdować się pod stałą opieką ze strony starszej osoby. Niekoniecznie musi to być rodzic. Dziecko może być odbierane ze szkoły także przez dziadków, starsze rodzeństwo, bądź wskazanych przez rodzica opiekunów. W teorii, siedmiolatek może samodzielnie wracać ze szkoły pod warunkiem, że na trasie szkoła-dom nie korzysta z drogi publicznej. Niemniej jednak ostateczna decyzja o tym, kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły, należy do rodziców. To oni znają możliwości swojego dziecka najlepiej i wiedzą, czy ich pociecha poradzi sobie w samodzielnej drodze do domu. Należy zatem bacznie obserwować swoje dziecko, czy jest na tyle uważne i zaradne, aby móc przemieszczać się bez opieki kogoś starszego. Ogromne znaczenie ma także odległość szkoły od domu, wielkość miasta, w którym się znajdują oraz natężenie ruchu na trasie szkoła-dom.

Jak przygotować dziecko na bezpieczny, samodzielny powrót ze szkoły?

Główną rolą rodzica bądź opiekuna jest nauczenie dziecka jak samodzielnie funkcjonować w różnych sytuacjach. Od najmłodszych lat rodzice powinni uczyć swoje pociechy zasad poruszania się drogami publicznymi. Należy zwrócić uwagę na to, czy dziecko potrafi zachować się na przejściu dla pieszych lub czy wie, którą stroną jezdni musi się poruszać w przypadku braku chodnika. Niezwykle ważne jest, aby nauczyć dziecko co należy zrobić, jeśli pomyli drogę lub gdy się zgubi. Oprócz tego konieczne jest uczulenie swojej pociechy na potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się, kiedy samo wraca do domu ze szkoły. Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby robić to w sposób delikatny. Dziecko powinno być czujne i uważne, ale w żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby bało się przemieszczania bez osoby dorosłej.