E-learningowa Szkoła Rodzenia "przedPORODEM.pl"

Szkoła Rodzenia  

 

 

Ćwiczenia, które przygotują Cię do porodu
na płycie DVD

Ćwiczenia przygotowujące do porodu na DVD

 

Wykładowcy

Szkołę Rodzenia przedPORODEM.pl tworzą ludzie z pasją, kochający robić to, co robią, eksperci w swoich dziedzinach. Do naszego zespołu należą obecnie:

 

Izabela Lenkiewicz

IzaIza jest lekarzem. W internetowej Szkole Rodzenia przedPORODEM.pl prowadzi wykłady na temat karmienia piersią oraz udziela uczestniczkom kursu, które są już po porodzie profesjonalnego wsparcia w tym zakresie. Odpowiada za sprawy organizacyjne szkoły rodzenia, wdraża nowe pomysły, jest też osobą do pierwszego kontaktu z osobami biorącymi udział w kursie.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. Założycielka, twórczyni koncepcji i dyrektor internetowej Szkoły Rodzenia przedPORODEM.pl. 
W 2007 ukończyła kurs dla liderów grup wsparcia i poradnictwa laktacyjnego. Ponieważ zagadnienia związane z karmieniem piersią bardzo ją pasjonują, stale poszerza swoją wiedzę na ten temat, biorąc udział w specjalistycznych konferencjach.

Prowadzi popularny ekspercki blog, na którym dzieli się wiedzą i doświadczeniem na temat ciąży, porodu i karmienia piersią. Współpracuje też z czasopismem dla rodziców "Mam dziecko" regularnie pisząc do niego artykuły. Wcześniej przez kilka lat współpracowała z czasopismem dla kobiet w ciąży "Dobra Mama".

Prywatnie jest mamą trzech córek: Joasi, Agnieszki i Zuzi.

 

Lucyna Kaczmarek

LucynaLucyna jest położną. W internetowej Szkole Rodzenia przedPORODEM.pl prowadzi wykłady związane z porodem, połogiem i opieką nad noworodkiem.

Przygotowała instruktaż do ćwiczeń przygotowujących do porodu przedstawiony na płycie DVD. Odpowiada na forum na pytania dotyczące tych zagadnień.
Jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu - kierunek Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w szpitalu na oddziale porodowym.

Obecnie pracuje na stanowisku położnej specjalistki w opiece przed i okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. W 1995r. ukończyła kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w szkole rodzenia. W 2007 odbyła kurs dokształcający "Prowadzenie grup wsparcia matek karmiących piersią i poradnictwa laktacyjnego na poziomie podstawowym". Od roku 1996 w ramach prywatnej praktyki położniczej prowadzi szkołę rodzenia cieszącą się dużą popularnością.

Magdalena Ładziak

MagdaMagda jest psychologiem. W internetowej Szkole Rodzenia przedPORODEM.pl zajmuje się wszelkimi formami pomocy oraz wsparcia, dzieli się swoją wiedzą podczas wykładów, uczestnictwa w forum i kontaktów indywidualnych. Udział w tworzeniu szkoły rodzenia jest dla niej możliwością realizowania pasji związanej z poszukiwaniem wiedzy z zakresu przeżywania ciąży, porodu oraz relacji rodzic-dziecko.
Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych kierunek Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej oraz rodzin, obecnie nadal bierze udział w różnych inicjatywach, szkoleniach Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi reintegracje społeczną oraz edukacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizuje wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla par, małżeństw, osób indywidualnych oraz dzieci oraz prowadzi różnorodne warsztaty psychoedukacyjne.
W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

 

Zapisuję się do Szkoły Rodzenia przedPORODEM.pl