Jak wyznaczyć terminu porodu?

0
45

Potocznie mówimy, że ciąża trwa 9 miesięcy. Ci bardziej wtajemniczeni wiedzą dokładniej – prawidłowy czas trwania ciąży to około 40 tygodni  (280 dni) +/-14 dni. Podczas pierwszej wizyty lekarz wyznacza „termin porodu.

Dla niektórych pań zaskoczeniem jednak jest, że idąc do lekarza tuż po zatrzymaniu miesiączki, dowiadują się, że są już np. w 6 tygodniu ciąży. Jak to? Przecież te 6 tygodni temu przypadała miesiączka i nie było współżycia. Tymczasem właśnie datę ostatniej miesiączki przyjmuje się jako pierwszy dzień trwania ciąży, gdyż jest to data, którą każda z nas prawie zawsze potrafi podać. Można też wyznaczać termin porodu na podstawie dnia poczęcia (co wydaje się bardziej logiczne), ale tak naprawdę rzadko która kobieta potrafi tę datę określić tak dokładnie jak datę rozpoczęcia ostatniego krwawienia miesięcznego.

Chciałabym dziś napisać właśnie o różnych metodach wyznaczania terminu porodu, gdyż zapamiętałam sobie jeszcze z czasów studiów i praktyk pewną zaniepokoją rodzącą. Tłumaczyła wszystkim, że według niej źle wyznaczono jej termin porodu. Jej mąż przebywał zagranicą i przyjechał 9 miesięcy temu do domu na jeden dzień i wtedy doszło do zbliżenia. Ona sama dodawała do tej daty 40 tygodni i sądziła, że ta właśnie data jest tą właściwą, a lekarze się pomylili.

Jak wyznaczyć terminu porodu – metody

Reguła Naegelego

Prawdopodobny termin porodu wyznacza się poprzez odjęcie 3 miesięcy od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki, a następnie dodanie 7 dni i roku.

1.dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiąca kalendarzowe + 7 dni + rok = termin porodu

Przykład: data ostatniej miesiączki 3.01.2012

3.01.2012 – 3 miesiące + 7 dni + rok = 10.10.2012

(3.10.2011) + 7 dni + rok = 10.10.2012

Jeśli masz dłuższy lub krótszy cykl niż 28 dni, to dodaje się lub odejmuje tą różnicę (licząc w dniach) w stosunku do 28-dniowego cyklu.

Przykład: cykle 34-dniowe, data ostatniej miesiączki 3.01.2012

3.01.2012 – 3 miesiące + 7 dni + rok + 6 dni = 16.10.2012

Przykład: cykle 24-dniowe, data ostatniej miesiączki 3.01.2012

3.01.2012 – 3 miesiące + 7 dni + rok – 4 dni = 6.10.2012

W przypadku, gdy miesiączkujesz nieregularnie lub gdy w ciągu 2 miesięcy przed ostatnią miesiączką zażywałaś środki antykoncepcyjne, jajeczkowanie mogło być opóźnione i wtedy wyznaczanie terminu porodu według daty ostatniej miesiączki może dać fałszywy wynik. W takiej sytuacji lekarz powinien posłużyć się innymi kryteriami.

Do pomyłek może dojść również w przypadku, gdy już w czasie trwania ciąży, w terminach, w których normalnie przypadałyby miesiączki, pojawiają się krótkie, często jednodniowe krwawienia. Niektóre panie mogą je interpretować jako krwawienie miesięczne i datę ich wystąpienia podawać jako datę ostatniej miesiączki.

Dzień poczęcia

Jeśli potrafisz dokładnie podać dzień poczęcia, możliwe jest obliczenie terminu porodu od tej daty. Zakładamy wtedy, że ciąża twa 266 dni (p.c – post coitum, po stosunku). Termin porodu oblicza się wtedy odejmując od daty poczęcia 3 miesiące i 7 dni, a następnie dodając rok.

Przykład: data poczęcia 02.05.2012

25.04.2012 – 3 miesiące – 7 dni + rok = 18.01.2013

Jeśli jest jakaś trudność w ustaleniu tych dat (tzn. daty ostatniej miesiączki lub daty poczęcia) bierze się pod uwagę jeszcze inne dane – o tym będzie w kolejnym poście.

Przewidywany termin porodu (czy też określenie tygodni ciąży podczas jej trwania) jest bardzo istotny, gdyż pozwala podejmować różne działania diagnostyczne lub terapeutyczne w odpowiednim czasie.  Dzieci jednak rzadko wybierają sobie dokładnie ten termin jako dzień swoich narodzin. Mniej niż 5% dzieci rodzi się w terminie obliczonym za pomocą reguły Naegelego. Z kolei 2/3 maluchów przychodzi na świat w okresie 3 tygodni „wokół” terminu porodu obliczonego tym sposobem.

Zaobserwowanie pierwszych ruchów płodu

Lekarz może cię zapytać termin, w którym po raz pierwszy wyczułaś, że maluch się poruszył w twoim brzuchu.

Zwykle bywa tak, że:

W 20. tygodniu ruchy czuje po raz pierwszy pierwiastka

W 18. tygodniu ruchy czuje po raz pierwszy wieloródka

Jednak u wieloródki może to być 17. tydzień lub nawet koniec 16. tygodnia ciąży.

Wysokość dna macicy

Na podstawie tego, jak wysoko sięga dno macicy (jak wysoko sięga ciążowy brzuszek), można również w przybliżeniu ocenić, który to tydzień ciąży.

Dno miednicy pod koniec:

16. tygodnia znajduje się 1- 2 palce nad spojeniem łonowym,

20. tygodnia znajduje się 2-3 palce poniżej pępka,

24. tygodnia znajduje się na wysokości pępka,

28. tygodnia znajduje się 2-3 palce powyżej pępka,

32. tygodnia znajduje się w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym,

36. tygodnia znajduje się pod łukami żebrowymi (najwyższe położenie dna macicy),

40. tygodnia  znajduje  się 2 – 3 palce poniżej łuków żebrowych.

Największą wartość dla oceny wieku ciążowego ma moment, gdy dno macicy będzie na wysokości pępka. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jest to 24. tydzień ciąży.

Jednak ta metoda oznaczania wieku ciąży ma tylko wartość pomocniczą. Na wysokość dna miednicy może  bowiem wpływ również objętość płynu owodniowego, nadmiar tkanki tłuszczowej oraz napięcie mięśni.

Badanie USG

Na podstawie tego badania również możemy określać wiek ciążowy i potwierdzać ustalony  klinicznie termin porodu.

Do określenia wieku ciążowego służą przede wszystkim wymiary:

  • długość pęcherzyka ciążowego (GS)
  • długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL)
  • wymiar dwuciemieniowy (BPD)

Pomiary dokonane w czasie I trymestru ciąży charakteryzują się największą zgodnością z rzeczywistym wiekiem ciążowym. Najdogodniejszym okresem do badania wieku ciąży jest okres pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, w tym czasie mierzy się odległość ciemieniowo -¬‐ siedzeniową (od główki dziecka do pośladków) i na tej podstawie wylicza się oczekiwaną datę porodu. Dokładność wynosi wtedy kilka dni.

Również w II trymestrze ciąży dokonuje się pomiarów w celu określenia wieku ciąży i wyznaczenia terminu porodu. Podstawowym parametrem jest tu znów wymiar dwuciemieniowy. Określa się również pomiary:

  • obwodu główki (HC)
  • długości kości udowej (FL)
  • obwodu brzucha (AC)

W III trymestrze podczas USG określa się podobne parametry jak w II trymestrze. Określenie wieku ciąży, a tym samym terminu porodu nie jest już takie wiarygodne jak w I trymestrze. Mogą bowiem już występować indywidualne różnice w rozwoju dziecka. Jeśli rozbieżność ta jest mniejsza niż dwa tygodnie w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie daty ostatniej miesiączki, jest to zupełnie normalne. Dzieci już na tym etapie mogą różnić się między sobą wzrostem, wymiarami.

Termin porodu wyznaczone za pomocą metody Naegelego może różnić się od terminu wyznaczonego innymi sposobami. Jeśli te różnica terminu wyznaczonego od daty ostatniej miesiączki różni się +/- dwa tygodnie od terminu określonego na podstawie pierwszych ruchów płodu czy wysokości dna macicy, jest to w granicy błędu. Jeśli rozbieżności są większe, zwykle lekarz stara się ustalić jaka jest przyczyna tej różnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here